Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк

Год выпуска: 2005
Автор: Олжобай Каратаев, Эралиев С.Н.
Язык: кыргыз

Сөздүк кыргыз этнографиясы (этнологиясы) боюнча жарык көрүп жаткан өз алдынча эмгек болуп саналат. Сөздүккө кыргыздардын теги, каада-салттары, материалдык жана руханий маданиятынын үлгүлөрү, үй-бүлө жана нике маселелери, чарба жүргүзүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган ж.б. кеңири нуктагы илимий жаңы маалыматтар киргизилди. Эмгек «Кыргыз этнографиясы», «Жалпы этнография», «Алгачкы коомдун тарыхы» предметтери боюнча окуу куралы катары сунуш этилет. Мындан сырткары, мугалимдерге, аспиранттарга, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына, илимий кызматкерлерге арналып жазылды жана элибиздин тарыхын аздектеп окугусу келген ар кимди кайдыгер калтырбайт.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter