Морфология

Год выпуска: 2009
Автор: Акунова А., Чокошева Б., Эшимбекова Г.
Язык: кыргыз

Кыргыз тилинин грамматикасынын бир бөлүмү болгон тилдин морфологиясын окутууга арналган бул кошумча окуу куралы сырттан окуган студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, грамматикалык талдоонун үлгүлөрүн, текшерүү иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter