Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (окуу китеби)

Год выпуска: 2013
Автор: Жапаров Шерали, Сыдыкова Толгонай
Язык: кыргыз

“Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы” окуу китеби гуманитардык-филологиялык, педагогикалык багыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикологиясы менен лексикографиясына карата ой жүгүртүүгө үйрөтүү максатында нормативдүү талапта, лингвистикалык билим берүүнүн жол-жоболоруна ылайык даярдалды. Окумуштуу-профессорлорго, аспиранттарга, магистранттарга, студенттерге, кыргыз лексикологиясы менен лексикографиясына жана улуттун руханий этномаданиятына кызыккандарга багытталат.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter