Рекламалык тексттин тили

Год выпуска: 2014
Автор: Азизбек уулу Бактыбек
Язык: кыргыз

Бул кошумча окуу колдонмодо реклама түшүнүгүнүн жалпы жана лингвистикалык табиятына, рекламалык тексттердин специ- фикасына, тилдик уюшулушунун айрым жагдайларына байланы- штуу маселелер талдоого алынган. 
Эмгек жогорку окуу жайларынын журналистика факультети- нин жана филология факультетинин студенттерине, филолог-адис- терге, изилдөөчү-аспиранттарга, реклама жасоочуларга, кызыкдар окурмандарга сунушталат.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter