Азыркы кыргыз тили. Лексика

Год выпуска: 2005
Автор: Акунова А.Р., Райымбекова М.
Язык: кыргыз

Кыргыз тилинин сөздүк курамын окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, терминдердин түшүндүрмөсүн, лексикалык талдоо үчүн мисалдарды, текшерүү, курстук иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter