Енисей кыргыздарынын жазуу маданияты

Год выпуска: 2015
Автор: Олжобай Каратаев, Каратаева С. К.
Язык: кыргыз

Кыргыздар Азиянын эң байыркы элдеринин бири катары маалым. Түштүк Сибирдин кенен аймактарында ири мамлекетти жана маданияты негиздеген, байыткан кыргыздардын Сибирдеги мамлекети 1703-ж. жашаганы тарыхта белгилүү. Илимде рун сымал байыркы түрк жазуулары деп аталган жазуу системасын кыргыздар мамлекеттик башкарууда, чарбалык иштерде, дипломатияда кенен пайдалана билишкен. Илим адамдарынын белгилөөлөрүндө бул жазуу маданияты V-VI кк. колдонула баштаган. Кыргыздар колдонушкан жазуу эстеликтери Енисей дарыясынын (Тува, Хакасия) ойдуңдарында, Түндүк-Батыш Монголия, Тоолуу Алтайдын айрым жерлерине таралган. Кыргыздарда өнүккөн жазуу маданияты болгондугун кытай жазма булактары эскерет.
Ачкыч сөздөр: енисей кыргыздары, рун жазуусу, кыргыздар, Түштүк Сибирь, Кыргыз каганаты.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter