Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

Год выпуска: 2010
Автор: Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч.
Язык: кыргыз

Кыргыз тилинин грамматикасынын бир бөлүмү болгон тилдин синтаксисин окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, грамматикалык талдоонун үлгүлөрүн, текшерүү иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter