Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы (окуу китеби)

Год выпуска: 2013
Автор: Жапаров Шерали, Сыдыкова Толгонай
Язык: кыргыз

Бул окуу китебинде кыргыз тилинин фонетикасындагы негизги көрүнүштөр менен кубулуштар, аларга байланыштуу сегменттик жана супер- сегменттик мыйзамдар, алардын өзүнчөлүгү менен өзгөчөлүгүнө, өз ара карым-катнашына назар салынып, тийиштүү мисалдар менен коштолот. Китепте студенттерге коюлуучу талаптар эске алынат. Ошондой эле кыргыз фонетикасындагы салттуу, ырааттуу, нормативдүү көрүнүштөргө бөтөнчө көңүл бөлүнөт жана кыргыз тилинин орфографиясы менен орфоэпиясы, алардын принциптерине назар салынат.

Загрузить в формате PDF Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter