Кыскартылган зат атоочтор

Татаал сөздөрдүн кыскартылган түрү толугу менен зат атоочко тиешелүү болот. Жогоруда кыскартылган сөздөр деген теманы карагыла.

Кыргыз тили үчүн кыскартылган сөздөрдүн дээрли бардыгы жаңы сөздөр болуп саналат. Бул көрүнүш кылымдан бери калыптануу жана өнүгүү процессин  баштан кечирип келатат.

Баш тамгаларынан кыскартылган зат атоочтор. Мисалы: КУУ –  Кыргыз улуттук университети, БУУ  – Бириккен улуттар уюму, ИИМ – Ички иштер министрлиги, ЖК – Жогорку Кеңеш, ТИМ – Тышкы иштер министрлиги, ж.б. – жана башка, б.а. – башкача айтканда;

Баштапкы муунунан кыскартылган зат атоочтор. Мисалы: ЖаМУ – Жалалабат мамлекеттик университети, боршайком – борбордук шайлоо комиссиясы, райкеңеш – райондук кеңеш ж.б

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter