Өнүмдүү курандылар

-ма курандысы этиш сөздөргө жалганып төмөнкүдөй маанилердеги сын атоочторду жасайт:

  1. Аныкталгычтагы башка бир зат аркылуу пайда болгон касиетти билдирет: дүүлүктүрмө дары, ууктурма газ, ээликтирме адат ж.б..
  2. Аныкталгычтын кандайдыр кыймыл аракеттен улам ишке ашуучу касиетин көрсөтөт: ачылма эшик, эзилме бойок, эшилме кум, асынма сумка ж.б.
  3. Аныкталгычтын кайсы бир аракеттин натыйжасы менен жасалгандык же бир нерсеге окшогондук белгисин билгизет: чийме каш, өрмө камчы, тордомо буюм, бүкмө бычак, оомо чал ж.б.

-ык курандысы кыймыл-аракет аныкталгычтын убактылуу белгиси, касиети экендигин билдирет: бузук дубал, сынык отургуч, ачык дүкөн, оюк (ой-ык) жер, күйүк жыгач, какшык сөз, ыйлаак бала (ыйла-ык), туйлаак жылкы, ойноок бала, жылтырак көйнөк, калтырак кол ж.б.

-ынды курандысы этиш сөз билдирген кыймыл-аракеттин натыйжасында аныкталгыч ээ болгон касиетти билгизет: уланды мүчө, асыранды бала, туунду сөз, тууранды эт, кесинди сызык, таштанды буюм ж.б.

-гыс курандысы аныкталгычтын табиятына карама-каршы келген этиштик белгини көрсөтөт: унутулгус күндөр, ажырагыс жолдош, кеткис так, (кол) жеткис жай ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter