Этиштен этишти жасоочу өнүмсүз курандылар

-ай: кичирей-, жапырай-

-гала: тайгала-, сойголо-, сыйгала-

-к: жулк-, кызык-, тынык- (тыңы-к)

-ман: иймен-, тайман-

-маш: кармаш-, таймаш-

-мыш: жылмыш-

-па: жайпа-, чайпа-

-са: өксө-, тепсе-

-чы: аарчы-, чапчы-, кыпчы- (кымчы-)

-чыла: барчыла-, жокчула-, борчоло-

-шыр: жапшыр-, капшыр-, тыкшыр

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter