Аз өнүмдүү курандылар

-кы* курандысынын сын атооч жасоочу мүмкүнчүлүгү чектелүү. Бул куранды менен жасалган сын атоочтор төмөнкүдөй маанилерди билдирет:

  1. Аныктагычтын мезгилдик касиетин билдирет:  кышкы таң, жайкы оюндар, кечки убак, түнкү кооздук ж.б.
  2. Аныкталгычтын мейкиндиктеги абалына карата белгисин көргөзөт: четки үй, ортоңку эшик ж.б.
  3. Аныкталгычтын           орундук       абал      белгисин   билгизет: кемедеги киши, үйдөгү буюм ж.б.

-кер курандысы теги боюнча иран тилдеринен келип кирген. Төмөнкүдөй маанилерди берет:

  1. Аныкталгычтын кулк-мүнөзүнө, сапатына карата кандайдыр белгисин көрсөтөт: боорукер адам, айыпкер киши, кылмышкер бирөө ж.б.
  2. Аныкталгычтын кандайдыр бир буюмду мыкты пайдаланган, өнөрдү жакшы өздөштүргөн  касиеттерин билдирет: найзакер желдет, пахтакер келин, ишкер адам ж.б.

-кор. Бул куранды (келип чыгышы боюнча бул иран тилдеринин -кер мүчөсү менен тектеш) аныкталгычтын кандайдыр нерсеге жакындыгын, аны өзүнө өнөкөт адат катары пайдалангандык белгисин көрсөтөт: камкор жигит, мансапкор адам, канкор душман, дүйнөкор киши, күнкор бала ж.б.

-поз курандысы да чыгыш теги боюнча иран тилдеринен өздөштүрүлгөн. Аныкталгычтын кандайдыр ишти, өнөрдү, адатты кесип катары өздөштүрүү белгисин көрсөтөт: илимпоз киши, ышкыбоз адам, өнөрпоз жигит, кумарпоз бала ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter