Сын атоочтун түрлөрү

Сын атооч сөздөр тутумдук түзүлүшү жана морфологиялык өзгөрүү өзгөчөлүктөрү боюнча бирдей  эмес. Кээ бир сын атооч сөздөр затка тиешелүү белгини, касиетти, сапатты анын өз мазмунуна, келбетине карата эле билдирсе, кээ бир сын атоочтор мындай касиеттерди башка заттар же башка белгилер аркылуу туюндурат. Айрым бир сын атоочтор касиет, белги, сапаттын түрдүүчө өзгөргөн абалын да билдире берер өзгөрүүлөргө дуушар боло алса, башка бир сын атоочтор мындай өзгөрүүлөргө дуушар боло албайт.

Кыргыз тилинде сын атооч сөздөр мына ушундай маанилик жана грамматикалык түзүлүш өзгөчөлүктөрү боюнча эки чоң топтон турат:

  • сапаттык сын атоочтор,
  • катыштык сын атоочтор.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter