Учур чактын терс формасы

Терс форманын грамматикалык көрсөткүчү жөнөкөй учур чактын -ууда мүчөсүнөн мурда келет. Мисалы: өстүрбөөдөмүн, айттырбоодо, ойнотпоодосуң ж.б. Жогоруда айтылгандай, мамиле мүчөлөрүнүн орду дайыма уңгудан кийин биринчи болуп келет. Демек, мамиле формаларында да -ба мүчөсү мамиле мүчөлөрүнөн кийин келет.

Чакчыл менен жак мүчөлөрүнүн жардамы аркылуу уюшулган жөнөкөй учур чакта да терс форманын көрсөткүчү түздөн-түз этиш уңгунун өзүнө жалганат. Мисалы: отурбайт, отурбаймын, жазбайт, өстүрбөйсүң ж.б.

Татаал учур чак формаларда терс форманын (-ба) мүчөсү чакчылдарга, башкача айтканда, биринчи түгөйгө жалганат.

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1

оку-ба-й жатам (-мын)

оку-ба-й жатабыз

2

оку-ба-й жатасың

оку-ба-й жатасыңар

 

оку-ба-й жатасыз

оку-ба-й жатасыздар

3

оку-ба-й жатат

оку-ба-й жатат (-ышат)

 

Өткөн чактын -ган мүчөсү менен айтылган этиштин татаал түрүнө жок деген сөздүн кошулуп айтылышы менен терс форма уюшулуп, анда өткөн чакка караганда учур чак мааниси басымдуулук кылат: келе жаткан жок, күлүп отурган жокмун, окуп жатканым жок ж.б.

Кыргыз тилинин кээ бир диалектилеринде терс маани (-ба) мүчөсүнөн кийин да өткөн чактын -ган мүчөсүнүн жалганышы учурай берет: келбегенмин, окубаганмын, айтпагам.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter