Өнүмдүү курандылар

-кана: аткана, ашкана, бажыкана, басмакана, бейтапкана, даараткана, дарскана, доктуркана, дымкана, жатакана, иткана, ишкана, кептеркана, китепкана, малкана, мантыкана, мейманкана, оорукана, отункана, саманкана, тооккана, уйкана, чайкана, чочкокана, эмкана ж.б.

-лаш: айылдаш, атаандаш, аталаш, авторлош, боордош, бөтөлкөлөш, жашташ, жердеш, жолдош, замандаш, калемдеш, кандаш, карындаш, кесиптеш, классташ, коңшулаш, короолош, курбалдаш, курдаш, курсташ, күндөш, кызматташ, мекендеш, пикирлеш, санаалаш, сырдаш, тилектеш, улутташ, уялаш, цехтеш, чектеш, эмчектеш, энелеш ж.б.

-лык: айлык, актык, аталык, аштык, байлык, балалык, башкармалык, белдик, бешилик, бирдик, достук, жаштык, жекелик, жөнөкөйлүк, жылдык, ийнелик, ичкилик, ишмердик, кедейлик, көктүк, көптүк, майлык, марттык, министрлик, ооздук, сактык, суулук, тазалык, теңдик, тердик, туштук, уйкулук, үчүлүк, чоңдук, эрдик ж.б.

-чы: айдоочу, бадачы, балыкчы, буфетчи, бүркүтчү, дарчы, дүкөнчү, жазуучу, жесекчи, жетекчи, жүргүнчү, ишчи, кампачы, катчы, койчу, компьютерчи, малчы, окуучу, оюнчу, өтүкчү, сатуучу, сугатчы, тегирменчи, токойчу, токуучу, уйчу, улакчы, чоорчу, ырчы ж.б.

-чылык: азчылык, акимчилик, арзанчылык, ачкачылык, багбанчылык, барчылык, дыйканчылык, жазуучулук, жокчулук, жоокерчилик, жумушчулук, журтчулук, зарылчылык, ишкерчилик, каатчылык, көпчүлүк, кулчулук, кымбатчылык, кыргызчылык, мусулманчылык, мүмкүнчүлүк, пахтачылык, пендечилик, соодагерчилик, сынчылык, тууганчылык, тынччылык, элчилик ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter