Сан атоочтун маанилик топтору

Азыркы кыргыз тилинде сан атооч сөздөр маанисине карай бири-биринен айырмаланган алты топко болүнөт: эсептик сан, иреттик сан, жамдама сан, топ сан, чамалама сан, бөлчөк сан. Булардын ар биринин маанилик жактары гана эмес өзгөрүү өзгөчөлүктөрү да, сүйлөмдө аткарган кызматтары да бирдей эмес.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter