Өткөн чак жакталыштары

Өткөн чак этиштердин жакталышында жак мүчөлөрдүн толук түрү да, кыскарган түрү да катыша берет.

Жак мүчөлөрдүн толук түрүн кабыл алган өткөн чак формалары:

-ыптыр, ып: барыптырмын, барыпсың, барыптырсыз, барыптырсың, барыптырсыздар ж.б.

-уучу: баруучумун, баруучусуз, баруучубуз, баруучусуздар, баруучусуңар ж.б.

-чу: барчумун, барчусуң, келчүсүң ж.б.

-ган: барганмын, баргансың, келгенсиң ж.б.

Кыскарган жак мүчөлөрүн кабыл алган этиштин өткөн чак формалары:

-ды: бардык, бардым, бардың ж.б.

-ган: баргам, келгем, тургам ж.б. Мындай учурда жак мүчөсүнүн толук түрү да паралелл колдонула берет: барганмын, баргамын, келгенмин, келгемин ж.б.

-ган эле: барган элем, барган элек, барган элең, келген элеңер, отурган элек, отурган элеңер ж.б.

-чу эле: барчу элем, келчү элеңер, айтчу элең, каттачу элек, көп уктачу элеңер ж.б.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter