Ырастагыч бөлүкчөлөр

Ырастагыч бөлүкчөлөр айкашып келген сөздөрдөгү же өздөрү катышып турган сүйлөмдөрдөгү айтылган ойдун, маанинин, фактынын туура же туура эместигин, сүйлөөчүнүн ага макул же макул эмес экендигин билдирген маанилерди берет. Буга да, ооба деген бөлүкчөлөр кирет.

Мисалы: Каалаган жагыңарга каалаганча узак убакыт кете берсеңер болот да. (Ч.Айтматов) Ооба, сенин айткандарың туура экен.

Контекстке жараша кээде  башка топтогу бөлүкчөлөр да ырастоо маанисин билдире бериши мүмкүн: Кантсе да уучун гүлгө толтурар бир ою бар го. (Т.Сыдыкбеков).

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter