Учур чак жакталыштары

Мамиле, ыңгай, оң, терс формаларда келген учур чак этиштердин жакталышында өзгөчөлүктөр дээрлик жокко эссе. Анткени, биринчиден, кыргыз тилинде учур чактык маанилер көбүнчө татаал форма аркылуу уюшулуп, көмөкчү этиштердин тутумундагы грамматикалык каражаттар аркылуу туюндурулат. Демек, жакталышта ошол көмөкчү этиштер гана өзгөрүүгө дуушар болот. Экинчиден, мамиле, ыңгай формасындагы этиштердин көпчүлүгү учур чак формасын кабыл ала бербейт.

Учур чак жакталыштарын таблица түрүнө келтирсек, төмөндөгүдөй болот.

Жекелик сан

1-жак    

Бара жатам (-мын)    

Көрсөтүп турам (-мын)

2-жак

Бара жатасың

Бара жатасыз

Көрсөтүп турасың

Көрсөтүп турасыз

3-жак

Бара жатат

Көрсөтүп турат

 

Көптүк сан

1-жак    

Бара жатабыз

Көрсөтүп турабыз

2-жак

Бара жатасыңар     

Бара жатасыздар

Көрсөтүп турасыңар      

Көрсөтүп турасыздар

3-жак

Бара жатат (-ышат)   

Көрсөтүп турат (-ушат)  

 

Жөнөкөй учур чак  формасынын жакталышында  да өзгөчөлүктөр жок.

 

Жекелик сан

Көптүк сан

1-жак

Иштөөдөмүн

Иштөөдөбүз

2-жак

Иштөөдөсүң Иштөөдөсүз

Иштөөдөсүңөр Иштөөдөсүздөр

3-жак

Иштөөдө

  Иштөөдө (иштешүүдө)

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter