Кошмок зат атоочтор

Тутумдары бири-бири менен мааниси боюнча ыкташып же таандык болуп байланышкан татаал зат атоочтор кошмок зат атоочтор деп аталат. Мисалы: аяккап, аткулак, бешбармак, жүзүкара, көкбөрү, окчонтой, сүттикен, корбашы, ишбилги, Атбашы, Бегимаалы, Кудайберген, Карабалта ж.б.

Кошмок зат атоочтор тутумундагы түгөйлөрүнүн өз ара байланышуу жолдору жана сөз түркүмдүк белгилери боюнча топторго бөлүнөт.

Түгөйлөрүнүн өз ара байланышуу жолдору боюнча төмөндөгүдөй топтордон турат.

  1. Түгөйлөрүнүн өз ара ыкташуу байланышы аркылуу тутумдашуусунан турган кошмок зат атоочтор: бешатар, кошаяк, жетата, төөкуш, аткулак, колгап, кайната, аккуу, балтажутар, эстутум, ишсапар, баңгизат, Ырыскелди, Мукамбеткалый, Тилебалды, Төрөкул, Карабалта, /чдөбө, Чатыркөл ж.б.
  2. Түгөйлөрүнүн өз ара таандык байланыш аркылуу тутумдашынан турган кошмок зат атоочтор: окуу жылы, төрөт үйү, карылар үйү, тап күрөшү, Кыргызстан аба жолдору, Бишкек гуманитардык университети ж.б.

Түгөйлөрүнүн сөз түркүмдук белгилери боюнча төмөндөгүдөй топтордон турат.

  1. Бардык түгөйлөрү зат атоочтон турган кошмок зат атоочтор: аткулак, ашказан, бакажалбырак, кыларкан, окчонтой, аяккап, малдогдур, ташкөмүр, сүттикен, Атбашы, Бегимаалы ж.б.
  2. Түгөйлөрүнүн бири сын атоочтон турган  кошмок зат атоочтор: аксакал, карасөз, сарымай, ачарбак, Аксарай, Алабел, Каракулжа, Кеңкол, Сарыбай, Аккан ж.б.
  3. Түгөйлөрүнүн бири сан атоочтон турган кошмок зат атоочтор: жетата, кыркаяк, биртууган, миңтамыр, кошаяк, төртамал, үчилтик ж.б.
  4. Түгөйлөрүнүн бири этиштен турган кошмок зат атоочтор: жанартоо, күнкарама, келинжүгүн, балтажутар, башкесер, орунбасар, ойлоп табуучу, эчкиге төө сатам, Айтол, Жолболду, Тецирберди, Бээсыйбас, Бөрүбасар ж.б.
  5. Бардык түгөйлөрү этиштен турган кошмок зат атоочтор: киребериш, чыгабериш, алыпсатар, Таабалды (Табылды), Сатыбалды, Тилебалды, Кусубалды ж.б.
  6. Бардык түгөйлөрү сын атоочтон турган кошмок зат атоочтор: Аккула, Алгара, Көгала, Сарала ж.б.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter