Тууранды сөздөрдөн жасалган зат атоочтор

Тууранды сөздөрдөн жасалган зат атоочтор аз эле болгондуктан, мындай курандыларды өнүмдүү, өнүмсүздөргө бөлбөдүк.

-а: бака, карга

-аң: борпоң

-лак (-алак): шапалак

-дак: чардак

-кырык: бакырык, бышкырык, каткырык, кошкурук, үшкүрүк, түкүрүк, чүчкүрүк, эчкирик

-ылдак: дүмпүлдөк, тарсылдак, тырсылдак, тоңкулдак, түрсүлдөк, карсылдак ж.б.

 

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter