Поиск по тэгу 'лексика'

library_books Түрк лексиографиясынын тарыхынан
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
library_books Азыркы кыргыз тили. Лексика
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
library_books Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы
[Эл-Сөздүк онлайн словарь кыргызского языка](http://el-sozduk.kg/) [Учебники по кыргызскому языке и литературе : bizdin.kg](http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D1%83-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B/) ..
play_circle_filled Антонимдердин бөлүнүшү
Антонимдердин бөлүнүшү ..
play_circle_filled Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 2-бөлүм
Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 2-бөлүм ..
play_circle_filled Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 1-бөлүм
Кыргыз лексикасынын баюу жолдору 1-бөлүм ..
play_circle_filled Лексикалык талдоо
Лексикалык талдоо ..
play_circle_filled Муун, анын түрлөрү
Муун, анын түрлөрү ..
play_circle_filled Омонимдер
Омонимдер ..
play_circle_filled Омонимдер (уландысы)
Омонимдер (уландысы) ..
play_circle_filled Синонимдер
Синонимдер ..
play_circle_filled Синонимдер (уландысы)
Синонимдер (уландысы) ..
play_circle_filled Сүйлөмдөрдү толуктоо
Сүйлөмдөрдү толуктоо ..
play_circle_filled Сүйлөмдүн белгилери
Сүйлөмдүн белгилери ..
play_circle_filled Төл жана бөтөн сөз
Төл жана бөтөн сөз ..
play_circle_filled Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору ..
play_circle_filled Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү ..
play_circle_filled Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо (уландысы)
Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо (уландысы) ..
play_circle_filled Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо
Сүйлөм мүчөлөрүн талдоо ..
play_circle_filled Сөздүн көп маанилүүлүгү (уландысы)
Сөздүн көп маанилүүлүгү (уландысы) ..
play_circle_filled Сөздүн көп маанилүүлүгү
Сөздүн көп маанилүүлүгү ..
play_circle_filled Сөз айкашынын түгөйлөрүнүн байланышуу жолдору
Сөз айкашынын түгөйлөрүнүн байланышуу жолдору ..
play_circle_filled Сөз айкашынын синтаксиси
Сөз айкашынын синтаксиси ..
play_circle_filled Карама-каршы багыныңкы сүйлөм
Карама-каршы багыныңкы сүйлөм ..
play_circle_filled Жалпы жактуу сүйлөм
Жалпы жактуу сүйлөм ..
play_circle_filled Белгисиз жактуу сүйлөм
Белгисиз жактуу сүйлөм ..
play_circle_filled Белгилүү жактуу сүйлөм
Белгилүү жактуу сүйлөм ..
library_books Сын атооч сөздөрдүн лексика-тематикалык топтору
Сын атооч сөздөр лексикалык маанилерине карай төмөндөгүдөй тематикалык топтордон турат: 1. өңдү, түстү билдирген сөздөр: көк, ак, кызыл, сары, кара, күрөң, жээрде, тору, куба, кочкул ж.б. 2. заттын ички, сырткы көрүнүш белгилерин билдирген сөздөр: түз, ийри, тоголок, сүйрү, бийик, узун, чоң, тар, кууш, бүкүр, жантык, кыйшык, кыңыр, чалыр, терең, калың, кең, кырдач, жапыз, жука, тайыз, жуму..